Spis treści


wersja 101.740 z dnia 29.12.2011


Opcja „Optymizuj” w zakładce „GRUPA” PikoCAM-a  teraz dodatkowo automatyczne scala sąsiednie kontury (jeżeli jest to możliwe).
Poprawiono obsługę G2 G3.


wersja 101.739 z dnia 9.12.2011Poprawiono działanie procentowego przyśpieszania/zwalnia wykonywanego programu. Teraz  działa praktycznie w czasie rzeczywistym. Aby funkcja działała dobrze należy mieć zainstalowane firmware >=1.09. Bez tego regulacja będzie tylko w zakresie 30-100% (a nie 30-250%)

W ustawieniach, parametr „współczynnik agresji na łukach” zamieniono na „kąt hamowania”. I jest to maksymalny kąt między sąsiednimi wektorami gdzie maszyna nie będzie hamowała. Zatem im większa wartość tym większe zakręty maszyna będzie forsować bez hamowania. Parametr domyślnie ustawiony jest na 15 stopni.

Po wczytaniu za pomocą „Otwórz” jakiegoś programu,  wszystkie parametry w zakładce „Program” ustawiane są na domyślne. Także procentowe  przyśpieszenie/zwolnienie  programu ustawiane jest na 100%. Natomiast użycie „AKTUALIZUJ” pozostawia wszystkie te parametry bez zmian.

Jeżeli  przyśpieszenie/zwolnienie ustawimy na >100% mruga teraz znak „%” nad okienkiem przyśpieszenia. Do tej pory pulsował cały wyświetlacz prędkości jednak utrudniało to (w odczuciu autora) odczyt prędkości.

Można teraz nawiązać połączenie klawiszem TAB. Rozłączyć można Shift+TAB.

 

wersja 101.738 z dnia 18.11.2011


Dodano możliwość postawienia znacznika na danym wektorze.  Dzięki temu nie trzeba rozpoczynać pracy od całego wektora. Oczywiście jest to pomocne wtedy, kiedy wektory są bardzo długie a obróbka powolna lub niewskazany jest ponowny przejazd.
Także po pauzie program nie cofa się już na początek przerwanego wektora a co najwyżej 10mm do tyłu. Na przejazdach G1 znacznik można postawić co 10mm natomiast na G2 G3 tak jak ustawiono „dokładność G2G3” w ustawieniach.

Dodano nowe skróty klawiaturowe
CTRL+Z   jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y znacznika
CTRL+”<” przesunięcie znacznika do tyłu i jazda do niego
CTRL+”>” przesunięcie znacznika do przodu i jazda do niego
CTRL+X    jazda z prędkością dojazdową do pozycji 0,0 materiału
CTRL+C    jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y środka materiału
CTRL+M   jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y wskaźnika myszki (działa tylko w widoku 2D i perspektywie Yx)
BACKSPACE czyszczenie ścieżki narzędzia.

Aby postawić znacznik wystarczy kliknąć na wektor. Za pierwszym kliknięciem znacznik ustawiany jest zawsze na początku wektora. Za drugim kliknięciem można wybrać dokładną pozycję (o ile wektor jest dłuższy niż 10mm oczywiście). Aby zacząć pracę od wybranego  momentu klikamy na przycisk „=” przy okienku „START” w zakładce RUN.wersja 101.737 z dnia 4.11.2011


Dodano obsługę makr M3/M5.
Dodano wczytywanie plików w formacie ESSI.


wersja 101.736 z dnia 19.10.2011


Dodano możliwość tworzenia „makr”.

W PikoCam-ie dodano:
    * możliwość wyboru narzędzia dla grupy konturów.
    * możliwość wejścia po rampie dla grupy konturów.  


wersja 101.735 z dnia 27.09.2011


Dodano możliwość uruchomienia  funkcji „Jazda referencyjna” oraz „pomiar wysokości materiału” za pomocą przycisków lokalnych sterownika. Tak więc naciskając jednocześnie:
RESET+STOP -> inicjujemy pomiar wysokości materiału
RESET+PAUZA -> inicjujemy jazdę referencyjną

Usunięto błąd „samoprzestawiania” się niekiedy wartości w okienku „KROK” dla posuwu ręcznego co było dosyć niebezpieczne.

Okienko wyświetlające prędkość obróbki teraz pulsuje jeżeli procentowe przyśpieszenie ustawione jest na >100%

Poprawiono kilka błędów w odczycie plików DXF.

Poprawiono generowanie łączników z plików DXF.

Zwiększono limit piór (do 30) w odczycie HPGL.