Spis treściwersja 101.767 z dnia 30.11.2012Wprowadzono zapis podstawowych parametrów na dysk w momencie rozpoczęcia obróbki. Zapisywana jest pozycja materiału, wszystkie przekształcenia z zakładki program oraz pozycje HOME. Chroni nas to w pewnym stopniu przed problemami w razie wyłączenia zasilania w czasie obróbki. 

Zmieniono sposób interpolacji łuków G2 G3 (w Ustawieniach zakładka Gkod). Teraz podajemy z ilu segmentów (linii prostych) składa się pełny okrąg oraz minimalna długość segmentu. Liczba segmentów ustawiona jest domyślnie na 1500.

Dodano możliwość eksportu G-kodu do cam. (ostatnia pozycja w popupmenu listy gkodu). W czasie eksportu tracimy informację o pracy osi „Z” dlatego ma on sens jeśli chcemy przenieść np. zarys konturu wygenerowany przez skrypt i poddać go dalszej obróbce w cam etc.

W cam-ie dodano nowy przycisk (ikonkę) „Automatyczne ustawianie kolejności dla wycinania”. Jej działanie polega na tym, że zmienia kolejność konturów w grupie w taki sposób, że jeżeli we wnętrzu konturu znajdują się inne kontury to są one najpierw wycinane.

Poprawiano także kilka zauważonych błędów:
Po ostatnich poprawkach przestał działać przycisk zmiany punktu wejścia w kontur - naprawiono.
Poprawiono wczytywanie splain-ów w DXF.


wersja 101.766 z dnia 19.11.2012


Zlikwidowano zakładkę Run/Edit. Myślę, że z funkcji tam zwartych mało kto korzystał. Gdyż były mało intuicyjne (powstały w czasie gdy program nie posiadał jeszcze wbudowanego cam-a).

Dodano „popupmenu” dla listy z g-kodem. Mamy tam następujące pozycje:
Edytuj linię - możemy edytować aktualnie podświetloną linię g-kodu.
Edytuj program - otwiera się prosty wbudowany edytor tekstu gdzie mamy cały program. Opcja ta jest dostępna gdy mamy podłączony kontroler lub klucz licencyjny.
Numeracja ON/OFF - możemy włączać, wyłączać numerację linii. Numeracja jest teraz „dynamiczna” czyli działa praktycznie bez czasowo.
Renumeracja linii - Generalnie jest to także porządkowanie g-kodu np. usuwanie pustych linii.
Aktualizacja G-kodu: Jeżeli w polach zakładki „PROGRAM” mamy włączone jakieś przekształcenia typu obrót lub zmieniona skala to generowany jest kod już po tych przekształceniach a wszystkie pola przekształceń są w tym momencie zerowane.
Zmień „F” - Zmiana prędkości dla wybranego zakresu programu. Jest to jedyna funkcja ocalała z zakładki „EDIT” Została także całkowicie od nowa napisana gdyż w starej wersji nie działo to najlepiej. W okienku wybieramy jakich osi ma dotyczyć zmiana i podajemy nową prędkość.
 
Usunięto kilka dostrzeżonych błędów.

Program od teraz posiada instalator. W przypadku aktualizacji wskazujemy folder gdzie mamy już program. Instalator nie zmienia pliku config!wersja 101.765 z dnia 9.11.2012Wielokrotnie przyśpieszono wczytywanie plików z g-kodem zawierających bardzo wiele linii.
Przykład: Plik z 250.000 linii g kodu na starej wersji wczytuje się 24s. Natomiast w nowej wersji wczytuje się 3s (na tym samym komputerze).
 
 Także stało się możliwe wczytywanie plików o dużo większych rozmiarach niż do tej pory. Na przykład na komputerze z 4G Ram bez problemów wczytuje się 2.5 miliona linii co w starej wersji było nie osiągalne.
Zrezygnowano z ukrywania g-kodu (PROG_PART) dla dużych plików. Także okienko poglądu g-kodu działa dobrze w przypadku bardzo dużej liczby linii (scrolowanie suwakiem).

W cam-ie w zakładce „Ustawienia/Rotacja Frezu” dodano opcję dla jakiego kierunku rotacji frezu ma być generowana ścieżka !.
 


wersja 101.764 z dnia 24.10.2012


W podglądzie graficznym 3D można teraz klikać na poszczególne wektory
(do tej pory można było to robić tylko w widoku 2D)

Dodano „Ducha” narzędzia dla aktualnie podświetlonego wektora.

W zakładce RUN obok przycisku "R" są trzy nowe przyciski:
"P" pokaż zakres
"U" ukryj zakres
"W" pokaż wszystko
Dzięki temu możemy ukrywać fragmenty g-kodu (wpisany w okienka) co ma znaczenie jeśli mamy program zawierający plątaninę wielu warstw a chcemy się dokopać głębiej.
 

Kursor z listy g-kodów już nie ucieka na początek po kliknięciu na przycisk "=".


Klikając na napis "START" lub "STOP" obok okienek zakresu można się przenieść do linii wpisanej w te okienka.

W zakładce "EDIT" jest nowy mały guziczek "N" do renumerowania linii. Ma znaczenie gdy piszemy „z palca” lub modyfikujemy istniejący program. Ma też taką właściwość, że wyświetla wszystkie linie nawet wtedy gdy program wygeneruje skróty PROG_PART_num. Należy mieć świadomość, że za każdym PROG_PART stoi 1000 linii g kodu i jeśli nie potrzeba tego rozwijać to nie należy tego robić, gdyż może to być czasochłonne.

Jeżeli w ustawieniach ustawi się skok numerowania G-kodu co 1 to numeracja linii będzie teraz się zgadzać z pozycją na liście.
 

W ustawieniach zakładka „Maszyna2/2 Bazowanie” dodano ptaszka „wsparcie dla bazowania osi SLAVE”. Opcja ta umożliwia korzystanie z dodatkowego układu elektronicznego umożliwiającego właśnie bazowanie w sytuacji gdy jedną oś obsługują dwa silniki. Wykorzystywane do tego jest wyjście OUT6.


wersja 101.763 z dnia 15.10.2012


Dodano import plików STL (binarnych)
 
Moduł importu umożliwia zmianę wielkości obiektu z pliku STL a także ewentualne przycięcie go na jakiejś wysokości „Z”. Należy natomiast zwrócić uwagę aby obiekt był odpowiednio obrócony względem osi XYZ tak jak ma być wykonany na maszynie. Program nie umożliwia obrotu figury można natomiast to zrobić w programie blender (darmowy). Samo położenie obiektu w przestrzeni nie gra roli plik jest zawsze „ściągany do zera”. W podglądzie 3D czerwona płaszczyzna obrazuje płaszczyznę równoległą do stołu maszyny. Jeżeli w pole „Z ogr.”(ograniczające) wpiszemy wartość mniejszą niż 1 to czerwona płaszczyzna pokazuje także punkt przecięcia obiektu. Pozostałe parametry dotyczące obróbki są takie same jak w przypadku plików BMP.


wersja 101.762 z dnia 04.09.2012


Przebudowano moduł importu obrazów BMP. Dodano pełną korekcję dla danego typu i rozmiaru frezu. Także rozmiar wiersza nie musi już być tak sam jak rozmiar narzędzia.

Dodano możliwość zdefiniowana dodatkowych pozycji HOME. W zakładce „STEROWANIE/posuw ręczny” jest przycisk DEF który otwiera okno z przyciskami pozycji dojazdowych. (okno można otworzyć także klawiszem HOME). Naciśnięcie któregoś przycisku powoduje zamknięcie okna i przejazd do pozycji. Jeżeli chcemy zapamiętać nową pozycję należy najpierw maszyną pojecheć w to miejsce następnie po otwarciu omawianego okna zaznaczyć „zmień pozycję” i kliknąć w któryś przycisk. Program poprosi jeszcze o podanie nazwy dla pozycji.
Gdy okienko jest otwarte pozycje można wybierać także z klawiatury klawiszami F1- F6.  Jeżeli pozostawimy myszkę chwilę nad danym przyciskiem wyświetli się pozycja X,Y dojazdu. Dojazd do pozycji odbywa się zawsze na wysokości krańcówki „Z”


wersja 101.761 z dnia 29.08.2012


Po wyłączeniu w zakładce WIDOK korekcji G41/42 wyświetlana jest dodatkowo orientacyjna ścieżka korekcji
(szare linie równoległe do wektorów)

Poprawiono symulację. Obraz jest bardziej „gładki”. Zmniejszyło się też obciążenie procesora przy wyświetlaniu scen - szczególnie tam gdzie występują płaskie powierzchnie. Dodano też możliwość wyboru jednego z kilku kolorów dla symulacji.


wersja 101.760 z dnia 13.08.2012


Dodano obsługę kompensacji narzędzia G40 G41 G42
W skryptach dodano funkcje ułatwiające działania geometryczne na liniach takie jak prowadzenie równoległych czy wykrywanie punktu przecięcia odcinków.
Zaktualizowano (w znacznej części) manual.


wersja 101.759 z dnia 12.07.2012


Dodano symulację 3D wykonanej pracy dla frezu o danym kształcie i średnicy.
Kilka słów komentarza wymaga grupa „Wyświetlanie”:
Dokładność – określa w skali 0-10 rozdzielczość generowanego obrazu  - im wyższa tym większe zapotrzebowanie na pamięć oraz czas procesora. Należy ten parametr dopasować do posiadanego sprzętu. „RealTime” jeżeli nie zaznaczymy tego ptaszka to w czasie obracania bryły na ekranie będziemy widzieć tylko samą bryłę materiału w niebieskim kolorze. Natomiast po odhaczeniu w czasie manipulacji bryłą cały czas będzie pełny podgląd. Opcję te należy odznaczyć wtedy gdy komputer „nie wyrabia” się z pokazywaniem obrazu w czasie rzeczywistym.
Symulacja pokazuje zawsze ten fragment (lub całość) materiału, który jest widoczny na ekranie w widoku 2D. W wersji „Free” (dla tych, którzy nie mają kontrolera lub klucza licencyjnego) rozmiar pokazywanego materiału jest ograniczony do wymiarów 15/15/5mm. Obrazem można poruszać tak samo jak obrazem 3D wektorów. Dodatkowo przytrzymując PKM można obracać go w osi „Z” . Naciśnięcie spacji przywraca domyślny widok.
Generalnie symulacja 3D jest procesem wymagającym tak pamięci jaki i przyzwoitej karty graficznej.

Dodano obsługę dodatkowych wyjść OUT4,5,6,7. Wyjścia OUT4 oraz 5 mogą pracować jako dodatkowa "oś techniczna" do np. sterowania magazynkiem narzędzi, sterowania osi „Z” przecinarki plazmowej itp. 


wersja 101.758 z dnia 21.06.2012


Dodano możliwość „globalnego” załączania chłodzenia dla ruchów roboczych. W zakładce „Materiał/kontrola urządzeń” dla OUT2 można ustawić „ON dla G1/2/3”. Po wybraniu tej opcji wyjście OUT2 będzie załączane dla ruchu roboczego a wyłączne przed G0. Nie trzeba dodatkowo żadnych kodów sterujących umieszczać w programie.

Dodano możliwość pracy „pulsacyjnej” dla OUT2. W ustawieniach (zakładka I/O) w polu „Chłodzenie (OUT2)” należ postawić ptaszka i wpisać czas załączenia i czas wyłączenia wyjścia.
Aby ta funkcjonalność działa trzeba mieć FirmWare >=1.26 !!

W ustawieniach w zakładce widok „Kolory ekranu” dodano dwie opcje:
„Obszar roboczy wypełniony” obszar będzie wyświetlany jako wypełniony kolorem prostokąt, a nie sama ramka (jak jest bez zaznaczenia).
„Cieniowane tło” obszar poza stołem wyświetlany z gradientem.

W cam-ie w zakładce „Operacje” dodano „Skala”. Skalę podajemy w procentach. Można podawać także ujemne wartości np. 200% powiększy obiekt dwukrotnie a -200% zmniejszy dwukrotnie (oczywiście ten sam efekt uzyskamy wpisując 50%)

W zakładce „Operacje” do wszystkich pozycji dodano przyciski „Zaznaczone” i  „Wszystko” co niekiedy bardzo ułatwia obsługę.

W cam-ie można „z ręki” dodać prostokąt do grupy. Robimy tak: trzymając prawy klawisz myszy przeciągamy tak jakbyśmy robili zoom. Kiedy mamy odpowiedni rozmiar prostokąta (nie puszczając klawisza myszy) naciskamy klawisz „A”. Prostokąt zostanie dodany do aktualnej grupy.
Oczywiście działa to tylko w widoku 2D.


wersja 101.757 z dnia 13.06.2012


W zakładce „Materiał/Parametry dojazdowe” dodano ptaszka „bezpieczna na krańcówce”. Po zaznaczeniu tej opcji wszystkie dojazdy do punktu początkowego obróbki będą się odbywać na wysokości krańcówki HOME_Z. Dotyczy to też dojazdów po pauzie.

W PikoCamie wprowadzono zmiany w grawerowaniu 3D. Można teraz „modulować” także pojedyncze proste linie. Dodano dwa dodatkowe tryby, w których każdy wektor konturu traktowany jest osobno. Dodano też też możliwość wyboru charakterystyki pracy w osi „Z” dla frezów z zakończeniem kulowym (TRYB 1) oraz zakończeniem „V” (TRYB 2).

Przyśpieszono działanie funkcji generujących offsety.

 

wersja 101.756 z dnia 2.06.2012


Zmieniono cykl ręcznej wymiany narzędzia. Główna różnica w stosunku do poprzedniej wersji jest taka, że przy pomiarze narzędzia nie jest „przy okazji” bazowana maszyna, gdyż powtarzalność bazowania w zależności od użytych krańcówek bywa różna. Także powrót z punktu pomiaru nie jest już na wysokości pozycji home1 a na wysokości krańcówki HOME_Z. Dokładnie wygląda to tak:

po wystąpieniu kodu M6:

1. uniesienie Z na wysokość krańcówki HOME_Z (nie najazd tylko przejazd do tej pozycji)
2. wyłączenie wszystkich urzadzeń (wrzeciono etc..)

3. przejazd do pozycji XY czujnika długości.

4. Okienko potwierdzenia wymiany.

5. pomiar długości (zjazd do czujnika)

6. uniesienie Z na wysokość krańcówki HOME_Z

7. przejazd do pozycji XY kontynuacji.
8. Załączenie urządzeń, które były włączone w momencie przerwania.

9. kontynuacja programu.

Aby cały cykl był aktywny należy w ustawieniach ''G-kod/Zmiana narzędzia” ustawić „Ręczna zmiana”.

Dodano możliwość ustawienia pozycji krańcówki HOME_Z jako pozycji „Z” dla HOME1,2. 
Jeżeli mamy „normalny” tryb to pozycja „Z” np. dla HOME1 jest pozycją końca freza i na maszynie będzie wypadać różnie gdyż zależy od długości freza. Natomiast pozycja krańcówki jest zawsze w tym samym miejscu i mamy gwarancję na maksymalne uniesienie osi „Z”. Należy jeszcze zaznaczyć, że maszyna nie „szuka krańcówki” ale jedzie do jej pozycji – stąd wniosek, że maszyna musi być wcześniej zbazowana.  Aby tą opcję włączyć w ustawieniach „HOME” należy klikąć „Z na krańcówce”.

Dodano małe poprawki w cam-ie:
Jeżeli podświetlimy jakąś grupę i trzymając ALT klikniemy na jakiś kontur zostanie on przeniesiony do tej grupy jako pierwszy element.
Nowo utworzona grupa staje się od razu podświetlona (aktywna).
Puste grupy kasowane są bez okienka potwierdzającego.

Poprawiono w Dxf wczytywanie okręgów z corela.


Od tej wersji wprowadzane są też licencje. Licencja jest nie obowiązkowa ale umożliwia zapis plików .nc bez podłączonego kontrolera. Licencja to kodowany plik o nazwie „LICENCE_KEY” zawierający dane klienta. Dane te można odczytać w okienku info „Licencja dla..”.wersja 101.755 z dnia 18.05.2012


W cam-ie dodano wejście po rampie spiralnej. W ustawieniach cam-a należy wybrać rodzaj rampy „spiralnie”

Dodano konwersje do G2 G3 ścieżki z offsetów i wybierania. Niekiedy bardzo mocno zmniejsza to rozmiar g-kodu.  Opcję tą można włączyć w ustawieniach cam-a. (konwersja do G2 G3)

Przebudowano zakładkę „Operacje/Kopiuj”. Teraz umożliwia wygodne mnożenie (zwielokrotnianie) elementów lub całego programu. W pole „Odległość” wpisujemy odległość między poszczególnymi elementami. W pozostałe liczbę elementów w pionie i poziomie. Tworzona jest nowa grupa (lub grupy) z multiplikowaną zawartością a oryginał jest wyłączany.

W zakładce „Operacje/Przesuń”  dodano możliwość podania offsetu lub wartości absolutnej.
 


wersja 101.754 z dnia 07.05.2012W cam-ie dodano drugi (dolny) rząd ikonek z następującym przeznaczeniem: (od lewej)

(1) Widok normalny
W tym trybie pokazywane są kontury w przypisanym im kolorze.

(2) Podgląd kolejności
W tym trybie wszystkie elementy występujące przed podświetlony elementem wyświetlane są na zielono natomiast występujące po nim na szaro. Element podświetlony wyświetlany jest na biało. Zmieniając klawiszami strzałek podświetlony element mamy „symulacje” kolejności obróbki.

(3) Podgląd offsetów w tym trybie kontury wyświetlane są w następujący sposób:
czerwony - kontury zewnętrzne

niebieski - wewnętrzne
fiolet - kontur otwarty

zielony - kontur błędny


(4) Zmiana punktu wejścia w kontur
Należy kliknąć na jakiś wektor na konturze - pojawi się na nim strzałka. Następnie klikamy na omawiany przycisk. Nowe wejście zostanie utworzone na środku podświetlonego wektora. (nie koniecznie musi to być to samo miejsce gdzie jest postawiona strzałka). Jest to jedyna metoda zmiany punktu wejścia. Kombinacja z klawiszem ALT została przeznaczona do zmiany kolejności/przenoszenia konturów !

(5,6) Automatyczna zmiana kierunków offsetów
Automatycznie ustawia kierunki offsetów w grupie. Musi być podświetlona grupa aby przyciski były aktywne.Tutaj najlepiej przełączyć się w tryb podglądu kierunków aby zobaczyć efekt działania funkcji.

(7) Tworzenie grupy z konturu
Z podświetlonego konturu tworzy osobną grupę do której przenosi także wszystkie kontury występujące wewnątrz podświetlonego konturu.

Dodano zmianę kolejności obróbki za pomocą klikania na kolejne kontury:
Ręczna zmiana kolejności cięcia:
1. Najlepiej przełączyć się na widok kolejności.
2. Na pierwszym miejscu listy umieścić kontur pierwszy do cięcia i jego podświetlić.
3. Trzymając klawisz ALT klikamy na kolejne kontury: są one automatycznie przenoszone za aktualnie podświetlony kontur, a następnie stają się aktualnym konturem.

Zmianę kolejności można robić od dowolnego miejsca na liście. Jeżeli jesteśmy w trybie wyświetlania kolejności, to od razu widzimy, które kontury są już wykorzystane (zielone) ,a które nie (szare).
Jest to także bardzo wygodna metoda przenoszenia konturów między grupami. Klikamy na miejsce docelowe na liście a następnie z  ALT -em klikamy na kontury do przeniesienia tam.

Wartość „naddatek przy wybieraniu” podajemy teraz w procentach! (średnicy narzędzia)

W zakładce operacje dodano odbicie w osi X oraz Ywersja 101.753 z dnia 30.03.2012W cam-ie wprowadzono następujące zmiany:

W zakładce ustawienia dodano możliwość generowania ścieżki do osobnych grup przy wybieraniu.
Do tej pory wynik generowania ścieżki dla wybierania był umieszczany w jednej grupie o nazwie
„nazwa_grupy_Pocket”. Teraz można ustawić aby program tworzył dla każdego konturu osobną grupę „nazwa_konturu_Pocket”. W pewnych sytuacjach bardzo ułatwia to życie.

Poprawiono sposób generowania ścieżki przy wybieraniu w wielu przejściach. Nie ma zbędnego unoszenia osi Z - jeśli to możliwe. Za tryb rozpoczęcia nowej warstwy odpowiada znak „^” na początku nazwy pierwszego konturu w grupie (generowany automatycznie).

Dodano rampę w linii pierwszego wektora w konturze. Rodzaj rampy i jej długość (lub promień – zależnie od typu) ustawiamy w zakładce „ustawienia”. Na wejście po takiej rampie trzeba wybrać wektor nie krótszy niż ustalona długość rampy.

W zakładce „Grupa” dodano dwa przyciski „S” (Save) i „L” (Load) Służą one do kopiowania parametrów do schowka i na odwrót. Trzeba zaznaczyć, że naciśnięcie „L” spowoduje tylko, że parametry ze schowka zostaną przepisane do pól grupy należy je jeszcze potwierdzić przez „Zastosuj”. Parametry zapisane w schowku są zapisywane na dysk i są wartościami domyślnymi dla wszystkich nowo tworzonych grup !!

W (LG) rogu ekranu jest dodatkowo wyświetlany rozmiar materiału.


wersja 101.752 z dnia 21.03.2012Zmieniono organizację w PikoCamie-e. Dodano możliwość wygodnej zmiany parametrów dla grawerowania 3D.
U ustawieniach można od teraz zmienić kolor dla czcionki i tła okna G-kodu, oraz panelu postępu.


wersja 101.751 z dnia 16.03.2012


W PikoCamie dodano wizualizację śladu freza na materiale. Wizualizacja jest robiona według parametrów ustawionych w zakładce „Kontur/Offset/wybieranie”

Dodano możliwość dodania „z ręki” konturu linii do PikoCama. Robimy miarką jakiś odcinek który  ma zostać dodany i (cały czas trzymając LKM) naciskamy klawisz „A”. W aktualnej grupie pojawi się utworzony odcinek.


wersja 101.750 z dnia 9.03.2012


Dodano przesuwanie ekranu za pomocą kółka myszki:
CTRL+kółko  przesuwanie w osi X
SHIFT+kółko  przesuwanie w osi Y

W PikoCamie dodano strzałkę pokazującą kierunek wektora. Kreseczka obok strzałki informuje z której strony powstanie ewentualny offset.

W PikoCamie przyspieszono przetwarzanie dużych plików. Wprowadzono też kilka zmian, które sprawiają, że niekiedy mniej się trzeba „naklikać” przy niektórych operacjach.

Zmieniono sposób pracy dla cyklu wiercenia.


wersja 101.749 z dnia 6.03.2012


Dodano możliwość grawerowania "3D" w PikoCamie
Zasada jest taka: grupa, która ma być w ten sposób grawerowana musi mieć
nazwę zaczynającą się znakiem #.
Natomiast nazwy konturów powinny się zaczynać:

">" głęboko na końcach konturu, płytko na środku
"<" głęboko na początku konturu, płytko na końcu
"><" głęboko na środku konturu, płytko na końcach
"<>" płytko na środku konturu, głęboko na końcach
bez powyższych znaków - jednakowa głębokość na całej długości konturu.

W tym trybie ignorowana jest liczba przejazdów (zawsze jeden)
Głębokość właściwa to głębokość wpisana w zakładce "grupa" a głębokość płytka
jest w polu głębokość łączników. Informacje zapisane w zakładce kontur są całkowicie ignorowane.


Dodano możliwość podłączenia Joga dla tych którzy nie używają wejść LIMIT do krańcówek.

Przyciski kierunków podpinamy tak samo jak byśmy podpinali krańcówki. Różnica jest jedynie w działaniu. Po naciśnięciu przycisku dana oś przemieszcza się w danym kierunku. Najpierw powoli a po ustalonym (w ustawieniach) czasie szybko.
W ustawieniach na pierwszej zakładce w polu „jog zewnętrzny” możemy ustawić początkową małą prędkość, czas przełączenia na wysoką prędkość, oraz wartość wysokiej prędkości.
Jog wykorzystuje wejścia LIMIT dla osi X oraz Y. Sterowanie osią Z rozwiązano w ten sposób, że trzeba przytrzymać przycisk RESET (I4) i dany kierunek w osi Y.
Jeżeli jadąc w jakimś kierunku np. X+ przyśniemy jednocześnie przycisk X- to oś przemieszczała się będzie w kierunku X+ cały czas z małą prędkością.

UWAGA!! W tym trybie pracy wejścia LIMIT XY są jaka NO !!

Aby Jog działał trzeba mieć włączone SoftLimit w ustawieniach. Wymaga także Firmware >=1.24


Zrobiłem też nową (chyba ładniejszą) miarkę pod LKM

Poprawiono błąd w imporcie DXF.
 


wersja 101.748 z dnia 15.02.2012


UWAGA !!!
Przeorganizowano sposób pracy silników. Dlatego ta wersja programu wymaga już FirmWare w wersji >1.20. Absolutnie nie należy używać jej w wcześniejszymi wersjami firmware !!!!

Dodano „SOFT LIMIT” czyli programowe ograniczenie obszaru pracy maszyny. Ptaszek do włączania tej opcji jest w ustawieniach przy ustawieniach rozmiaru roboczego maszyny. Włączenie
sprawia, że nie potrzebne stają się krańcówki LIMIT a wejścia te mogą być w przyszłości wykorzystane w innym celu. Należy zaznaczyć, że po przekroczeniu granicy „limit” silniki nie zatrzymują się natychmiast ale rozpoczynają hamowanie, które (zależnie od maszyny i prędkości) może kilka milimetrów zająć. Dlatego ustalając rozmiar obszaru pracy (w ustawieniach) należy to uwzględnić.

Dodano możliwość ustawienia długości zjazdu z krańcówek po bazowaniu. Dotychczas była to na stałe wartość 10mm dla wszystkich osi. Teraz dla XY można samemu ustalić odległość.

Zmieniono kolejność obróbki przy wybieraniu kieszeni. Do tej pory, przy wybieraniu w wielu przejściach każda ścieżka była wybierana „do dna” teraz cała kieszeń wybierana jest warstwami. Ważne jest aby w nazwie grupy z wybieraniem kieszeni zachowany był tekst „Pocked” po tym program rozpoznaje, że ma g-kod w takiej kolejności tworzyć. Także oś „Z” przy wybieraniu unoszona jest tylko wtedy gdy przejazd do następnego konturu koliduje z granicami wybierania. Informacja czy oś ma być uniesiona czy nie zawarta jest w nazwie konturu. Jeżeli nazwa zaczyna się od znaku „*” to dojazd do takiego konturu będzie bez unoszenia osi „Z”.

Dodano możliwość tworzenia offsetów dla konturów otwartych.

Dodano też specjalny tryb dla grup „Drill” który umożliwia wiercenie z łamaniem wióra. Tak samo jak wyżej, ważne jest aby w nazwie grupy z wierceniem zachowany był tekst „drill” po tym program rozpoznaje, że ma taki g-kod tworzyć.

W PikoCam-ie klawiszem DEL można kasować kontury i grupy. Kontury kasowane są bez okienka potwierdzającego!

Ustawieniach G-kod dodano możliwość wyłączenia „ściągania do zera” plików HPGL i DXF

Dodano zapis w formacie STL po skanowaniu dalmierzem laserowym.

Dodano możliwość zmiany wielkości materiału z poziomu makra robi się to funkcjami
SetXSizeMat(v:extended)
SetYSizeMat(v:extended)
SetZSizeMat(v:extended)